• YW-1022 là bộ chia(1 ngõ vào hai ngõ ra) có thể làm việc trong dải tần số từ 1,6 đến 1.000 MHz (trừ 50 đến 70 MHz). Loại qua sức mạnh cho phép cung cấp điện dễ dàng.
  • BC-900 là một bộ sạc pin dành riêng cho BP-900 (tùy chọn) được sử dụng trong các đơn vị Chủ tịch, và các đơn vị Đại biểu. Nó cho phép lên đến 8 pin được sạc đồng thời trong lên đến 5 giờ. Giá TOA BC-900
  • TS-907 hồng ngoại phát / thu của hệ thống Hội nghị hồng ngoại được thiết kế cho các ứng dụng trần cao. Kể từ khi hệ thống này là không dây, nó có thể được dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ Giá TOA TS-907
  • TS-905 là một máy thu hồng ngoại của hệ thống Hội nghị hồng ngoại. Kể từ khi hệ thống này là không dây, nó có thể được dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ.

Bán Micro TOA TS-904 tại Hà Tỉnh

TS-904 là một micro được thiết kế để sử dụng độc quyền với các đơn vị hội nghị của hệ thống Hội nghị hồng ngoại. Vòng loại trong sử dụng đèn nằm ở phần đầu micro cho phép hiển thị…

Bán Micro TOA TS-903 tại Hà Tỉnh

TS-903 là một micro được thiết kế để sử dụng độc quyền với các đơn vị hội nghị của hệ thống Hội nghị hồng ngoại. Vòng loại trong sử dụng đèn nằm ở phần đầu micro cho phép hiển thị…

Bán Máy đại biểu TOA TS-902 tại Hà Tỉnh

Máy đại biểu TOA TS-902 là máy có chức năng tắt tiếng của loa bên trong giúp chống ồn. Trang bị công tác lựa chọn cho phép nghe cả ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch. Máy hội thảo có…

Tổ chức hội thảo ngành giáo dục tại Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Tổ chức hội thảo ngành giáo dục tại Kỳ Anh - Hà Tỉnh Công ty tổ chức hội thảo ngành giáo dục Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo…

Tổ chức hội thảo ngành y tế cộng đồng tại Hà Tĩnh

Tổ chức hội thảo ngành y tế cộng đồng tại Hà Tỉnh Công ty tổ chức hội thảo ngành y tế cộng đồng Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội…

Tổ chức Hội Thảo Người Tiêu Dùng tại Hà Tĩnh

Tổ chức Hội Thảo Người Tiêu Dùng tại Hà Tỉnh:Công ty tổ chức hội thảo người tiêu dùng Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo người tiêu dùng và…

Tổ chức hội thảo về kinh doanh và du lịch tại Hà Tĩnh

Tổ chức hội thảo về kinh doanh và du lịch tại Hà Tỉnh Công ty tổ chức hội thảo về kinh doanh và du lịch Viet Green Media & Event tại Hà Tỉnh có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ…

Tổ chức hội thảo ngành giáo dục tại Hà Tĩnh

Tổ chức hội thảo ngành giáo dục tại Hà Tỉnh Công ty tổ chức hội thảo ngành giáo dục Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo ngành giáo dục…

Tổ chức Hội Thảo An Toàn Thực Phẩm tại Hà Tĩnh

Tổ chức Hội Thảo An Toàn Thực Phẩm tại Hà Tỉnh :Công ty tổ chức hội thảo an toàn thực phẩm Viet Green Media & Event tại Hà Tỉnh có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình…

Tổ chức Hội Thảo Công Nghệ Thông Tin tại Hà Tĩnh

Hội Thảo Công Nghệ Thông Tin Công ty tổ chức hội thảo công nghệ thông tin Viet Green Media & Event tại Hà Tỉnh có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo công nghệ thông…

Tổ chức Hội Thảo Ngành Ngân Hàng tại Hà Tĩnh

Tổ chức Hội Thảo Ngành Ngân Hàng tại Hà Tỉnh ,Công ty tổ chức hội thảo ngành ngân hàng Viet Green Media & Event tại Hà Tỉnh có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo…

Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế tại Hà Tỉnh

Công ty tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Viet Green Media & Event Hà Tỉnh có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo khoa học quốc tế và lập kế hoạch tài chính cho…

Tổ chức hội thảo về kinh doanh và du lịch tại Hà Tỉnh

Công ty tổ chức hội thảo về kinh doanh và du lịch Viet Green Media & Event Hà Tỉnh có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo về kinh doanh và du lịch và lập kế…

Tổ chức hội thảo về khoa học công nghệ tại Hà Tỉnh

Công ty tổ chức hội thảo về khoa học công nghệ Viet Green Media & Event Hà Tỉnh có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo về khoa học công nghệ và lập kế hoạch tài…

Tổ chức hội thảo khoa học "cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc"

Công ty tổ chức Hội thảo Khoa học “Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc” Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình Hội thảo Khoa học “Cán…

Tổ chức hội thảo về khoa học công nghệ

Công ty tổ chức hội thảo về khoa học công nghệ Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo về khoa học công nghệ và lập kế hoạch tài chính…

Tổ chức hội thảo về kinh doanh và du lịch

Công ty tổ chức hội thảo về kinh doanh và du lịch Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo về kinh doanh và du lịch và lập kế hoạch…

Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế

Công ty tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo khoa học quốc tế và lập kế hoạch tài chính cho các…

Tổ chức hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu

Công ty tổ chức hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo quốc tế về biến đổi khí hậu và lập…

Tổ chức hội thảo ngành y tế cộng đồng

Công ty tổ chức hội thảo ngành y tế cộng đồng Viet Green Media & Event có kinh nghiệm lâu năm chuyên tổ chức các chương trình hội thảo ngành y tế cộng đồng và lập kế hoạch tài chính…

BACK TO TOP