Chương trình Team Buidling 2014 của Viet Green

Tất cả các sản phẩm dịch vụ của Vietmark đều có thể được tiến hành theo các hình thức dưới đây, đó là Tùy thuộc vào cách đánh giá của khách hàng về nhu cầu của chính mình, Viet Green sẽ tư vấn cho khách hàng nên lựa chọn hình thức tổ chức nào là phù hợp nhất với mục tiêu đề ra và ngân sách cho phép. Viet Green cam kết thực hiện được đúng những mục tiêu sau khi đã thỏa thuận được các chi tiết cụ thể của từng yêu cầu công việc và từng tình huống cụ thể, không phụ thuộc vào hình thức và địa điểm tổ chức dịch vụ.

Các sản phẩm của Viet Green có thể được thực hiện riêng lẻ hay thực hiện kết hợp nhiều thông điệp hay đa mục đích. Quí vị có thể tham khảo trong danh mục các sản phẩm của Viet Green.

Các sản phẩm được Viet Green phân chia theo nhu cầu như sau:

Sản phẩm: Xây dựng sự đoàn kết và nhận thức vị trí của từng thành viên trong cấu trúc của phòng/ đội/ nhóm làm việc.

Khi nào cần:
 1. Phòng/ ban/ tổ/ nhóm mới được thành lập
 2. Nhân viên trong phòng mới làm việc với nhau
 3. Dự án mới thành lập và thành viên của dự án đến từ nhiều phòng ban khác nhau trong công ty.
Mục tiêu muốn đạt được: Các thành viên trong đơn vị mới này hiểu được lẫn nhau về tính cách, phương pháp làm việc, cách thức suy nghĩ và phản ứng trong công việc.

Lợi ích của sản phẩm:
 1. Rút ngắn thời gian làm quen
 2. Tạo sự thân thiết ngay từ đầu.
 3. Tạo môi trường bộc lộ những ưu điểm và cả những điểm nhạy cảm của các thành viên giúp cho quá trình hoàn thiện hiệu quả làm việc nhanh và chắc chắn.
Sản phẩm: Tìm hiểu sức mạnh của từng cá nhân và thông cảm nhường nhịn lẫn nhau

Khi nào cần:
 1. Trong đơn vị có sự mất đoàn kết ở mức độ nhẹ, xảy ra do nguyên nhân hiểm khích cá nhân
 2. Các cá nhân không chịu được những thói quen của nhau và không nhường nhịn nhau (ví dụ như hút thuốc lá, vệ sinh cá nhân, nói to trong phòng, trang điểm đậm, ngồi lê đôi mách…)
 3. Nhiều người quá coi trọng sự riêng tư và không chấp nhận thỏa hiệp trong môi trường tập thể
Mục tiêu muốn đạt được: các cá nhân nhìn ra được những khía cạnh khác của các bạn mình và nhận ra nguồn gốc của từng hành động của chính mình và của những người chung quanh. Từ đó tự chỉnh sửa lại mình và cũng thông cảm với người khác.

Lợi ích của sản phẩm:
 1. Tạo môi trường giúp mỗi cá nhân bộ lộ được các tài lẻ và tính cách của mình khác với những gì thường thấy trong văn phòng.
 2. Tạo môi trường khác lạ với văn phòng làm việc giúp cho hàng rào cá nhân giảm bớt và mỗi cá nhân hòa đồng trong trò chơi, từ đó có những kỷ niệm vui để gần gũi nhau hơn trong đời sống văn phòng
 3. Tạo môi trường giúp cán bộ quản lý có thể nói chuyện một cách cởi mở những điều khó nói mà trong môi trường làm việc không thể hoặc rất khó truyền đạt.
 4. Mỗi người tham gia đều có thể nhận ra chính mình trong cách nhìn của người khác.
 5. Mỗi người tham gia đều có thể nhận ra được con người khác của các bạn đồng nghiệp đang cùng làm với mình.
Sản phẩm: Xây dựng sự tự hào là thành viên của một công ty lớn và nhận thức ảnh hưởng tương tác của các thành viên khác đến hoạt động của mình cho dù ở xa hay gần, làm cùng vị trí hay không.

Khi nào cần:
 1. Công ty có tầm hoạt động trải dài trên nhiều địa phương hay nhiều quốc gia.
 2. Các thành viên thường xuyên phải hoạt động riêng lẻ, mặc dù biết rõ mình đang có những đồng nghiệp cùng làm ở các địa phương khác nhưng chưa hoặc hiếm khi gặp mặt.
 3. Chịu sự tác động lẫn nhau thông qua công việc hàng ngày (ví dụ bán hàng chịu ảnh hưởng của quảng cáo, khuyến mãi chịu ảnh hưởng của hoạt động trưng bày, bán hàng lấn vùng lấn tuyến, ấn tượng của người tiêu dùng hoặc khách hàng của một vùng khi nghe, nhìn thấy hoạt động của một khu vực và so sánh với các hoạt động sắp tới của các khu vực khác…).
Mục tiêu muốn đạt được:
 1. Mỗi thành viên tự nhận thức được sự lớn mạnh của công ty.
 2. Mỗi thành viên tự nhận thức được vai trò của mình trong hoạt động chung.
 3. Tạo sự liên kết, gắn bó và chia sẻ giữa các đồng nghiệp.
 4. Xây dựng văn hóa công ty trên diện rộng của toàn hệ thống.
Lợi ích của sản phẩm:
 1. Tạo môi trường cho các thành viên ở xa gặp nhau và giao lưu tình cảm
 2. Tạo môi trường thân thiện trao đổi thông tin, nghiệp vụ, kinh nghiệm, bức xúc…
 3. Tạo nên sự thông cảm lẫn nhau và giúp đỡ lẫn nhau sau khi trở về địa bàn công tác của từng người.
 4. Tạo nên một mạng lưới trao đổi thông tin toàn hệ thống một cách không chính thức, tự nguyện và hiệu quả (bên cạnh hệ thống thông tin chính thức của công ty)
Nhóm 2: Truyền đạt thông điệp quản lý

Sản phẩm: Truyền đạt một thông điệp mới của lãnh đạo công ty hoặc lãnh đạo một phòng lớn trong công ty.

Khi nào cần:
 1. Thay đổi chiến lược cần có sự quyết tâm thực hiện của toàn bộ nhân viên.
 2. Thay đổi một đặc điểm không còn phù hợp của văn hóa công ty.
 3. Nhấn mạnh một đặc điểm phải có nhưng chưa được quan tâm hoặc chưa được áp dụng trong văn hóa công ty.
 4. Nhấn mạnh một quyết định chiến lược nhưng chưa được quan tâm đúng mức trong toàn công ty hoặc trong đa số nhân viên.
Mục tiêu muốn đạt được:
 1. Từng nhân viên nhận thức được nguyên nhân của quyết định của lãnh đạo.
 2. Từng tập thể nhỏ (phòng, ban, tổ…) nhận thức được ảnh hưởng của thông điệp/ quyết định này đến hoạt động của đơn vị mình.
 3. Mỗi cá nhân nhận thức được tầm quan trọng của thông điệp và ứng dụng hoặc tự điều chỉnh mình phù hợp với thông điệp đó.
Lợi ích của sản phẩm:
 1. Tạo môi trường mô phỏng được nguyên nhân dẫn đến việc truyền thông điệp một cách sáng tạo, giúp mọi người nhận biết được nguyên nhân, các tác hại nếu không làm theo thông điệp và những lợi ích khi thực hiện thông điệp.
 2. Tạo môi trường giúp cho nhân viên có thể tự mình khám phá và tự bản thân đi đến việc ra quyết định tương tự, qua đó thông cảm sâu sắc với ban quản lý và tự giác thực hiện.
 3. Tạo ra một môi trường thoải mái cho nhận xét, đánh giá áp dụng trong không gian mô phỏng để thấy rõ được hiệu quả của thông điệp/ quyết định của lãnh đạo.
 4. Tiếp nhận một cách chủ động, vui vẻ và thông cảm.
 5. Tạo môi trường có nhiều hoạt động phát sinh giúp cho các hoạt động thuyết phục về sau được dễ dàng và thân thiện hơn.
Nhóm 3: Thu nhận phản hồi

Sản phẩm: Thu nhận ý kiến phản hồi của nhân viên về một chính sách hoặc môi trường làm việc

Khi nào cần: ban quản lý muốn có ý kiến khách quan của nhân viên và của các phòng ban trong công ty về một chính sách hoặc môi trường làm việc trên cơ sở phân tích và đánh giá các ảnh hưởng một cách tự giác và thoải mái.

Mục tiêu muốn đạt được:
 1. Từng cá nhân và từng phòng ban thảo luận một cách tự do và có cơ sở về những tồn tại hiện nay trong môi trường làm việc.
 2. Ban lãnh đạo cũng tham gia một cách bình đẳng.
 3. Các đóng góp được đưa ra trên cơ sở nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và thử nghiệm trên mô hình được mô phỏng một cách sáng tạo.
Lợi ích của sản phẩm:
 1. Thông tin phản hồi được thu nhận một cách đầy đủ trong suốt quá trình tham gia hoạt động.
 2. Những thông điệp của nhân viên không chỉ được truyền đạt bằng lời mà còn được truyền đạt một cách sáng tạo và chủ động thông qua cách thức giải quyết vấn để của trò chơi.
 3. Phương pháp mô phỏng thực tế sẽ giúp cho mọi thành viên nhìn nhận được vấn đề một cách tổng quát và thử nghiệm một cách tự do những ý tưởng sáng tạo trong quá trình phản hồi thông tin của mình đến ban quản lý.
Nhóm 4: Thử nghiệm ý tưởng mới trong mô hình trước khi áp dụng vào thực tế.

Sản phẩm: Thử nghiệm trên diện rộng một ý tưởng mới/ mô hình hoạt động mới nhắm đánh giá các khả năng có thể xảy ra trên thực tế và có cơ sở điều chỉnh trước khi tung ra áp dụng.

Khi nào cần: ban quản lý muốn thử nghiệm trên diện rộng một ý tưởng mới/ mô hình hoạt động mới nhắm đánh giá các khả năng có thể xảy ra trên thực tế và có cơ sở điều chỉnh trước khi tung ra áp dụng.

Mục tiêu muốn đạt được:
 1. Từng cá nhân và từng phòng ban thảo luận một cách tự do và có cơ sở về ý tưởng mới dự kiến đưa vào áp dụng.
 2. Ban lãnh đạo được chấp vấn về những ý tưởng mới này.
 3. Các đóng góp được đưa ra trên cơ sở nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và trao đổi bình đẳng.
Lợi ích của sản phẩm:
 1. Mô hình hóa trong trò chơi sẽ giúp cho mọi người, cả người quản lý lẫn nhân viên lẫn người dẫn dắt mô hình kinh doanh/mô hình quản lý mới có thể hình dung những diễn biến trên thực tế nếu được áp dụng.
 2. Mỗi người tham gia trò chơi đều đang đóng góp một cách sinh động nhất vào việc phản ánh những khả năng có thể xảy ra và mô tả lại các phản ứng có thể có của chính những người sẽ tham gia vào tiến trình hoạt động của mô hình hay ý tưởng mới đó.
 3. Giảm thiểu các rủi ro khi áp dụng vào thực tế vì có thể nhận thức được trước các diễn biến và chuẩn bị trước được các phương án dự phòng.
Nhóm 5: Vui chơi một cách chủ động và có ích cho sức khỏe

Sản phẩm: Vui chơi kết hợp thông điệp rèn luyện sức khỏe là cần thiết cho cuộc sống.

Khi nào cần:
 1. Tổ chức thường xuyên hàng năm trong thời điểm thuận lợi của công ty như mùa thấp điểm, sinh nhật công ty, ngày hội gia đình…
 2. Xả stress sau khi công ty thực hiện thắng lợi những đợt cao điểm cần tập trung nhiều công sức.
 3. Kết hợp với meeting hàng quý, hàng năm của trưởng các bộ phận, phòng ban như sự chăm sóc của ban lãnh đạo đối với những hạt nhân của công ty.
Mục tiêu muốn đạt được:
 1. Nghỉ ngơi thư giãn.
 2. Đưa con người tiếp xúc với thiên nhiên và các giá trị văn hóa truyền thống tại địa phương.
 3. Phát huy thể chất và động viên tinh thần của toàn thể nhân viên qua các trò chơi vận động.
 4. Tạo không khí hòa đồng và thân thiện trong toàn thể công ty, đặc biệt giữa ban lãnh đạo và nhân viên.
Lợi ích của sản phẩm:
 1. Phục hồi sức khỏe để tái tạo sức lao động, tạo nguồn lực mới trong công ty.
 2. Tạo không khí chan hòa và xích lại gần hơn giữa các thành viên trong công ty. 
Quý khách có thể liên hệ với Viet Green Media & Event chuyên:

- Tổ chức hội thảo kết hợp tham gia các chương trình du lịch team building tại khách sạn hoặc bãi biển, khu du lịch sinh thái

- Tổ chức sự kiện kết hợp chương trình du lịch team building

- Tổ chức du lịch hè kết hợp chương trình du lịch team building
- Tổ chức du lịch team building trong nước tại các điểm du lịch nổi tiếng: Vịnh Hạ Long, đảo Cát Bà, khu du lịch sinh thái Vĩnh Phúc, Tam Đảo, biển Cửa Lò, biển Nhật Lệ, động Phong Nha, biển Lăng Cô, biển Nha Trang, biển Mũi Né, biển Vũng Tàu, đảo Phú Quốc, đảo Côn Đảo, du lịch team building Sapa

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN XANH - VIET GREEN MEDIA & EVENT

                      + Tổ chức sự kiện:

·        Tổ chức lễ khởi công, tổ chức lễ Động thổ, tổ chưc sư kiện Khánh thành, Tổ chức lễ Khai trương.

·        Tổ chức sự kiện Lễ tổng kết cuối năm, Tổ chức tiệc Tất niên, Tổ chức sự kiện Gặp mặt đầu xuân

·        Tổ chức chạy roadshow bằng xe đạp, chạy roadshow bằng motor, chạy roadshow xe siêu sang, chạy roadshow quảng cáo sản phẩm, Tổ chức các chương trình Live show

*       Tổ chức Game show truyền hình, Tổ chức buổi Họp báo

*        Tổ chức Hội thảo, Tổ chức Hội nghị.

·        Tổ chức ngày Thành lập, Kỉ niệm, Ra mắt công ty

*        Tổ chức buổi lễ Bốc thăm trúng thưởng

*        Tổ chức sự kiện Lễ cầu an – Cất nóc.

·        Dàn dựng các tiết mục nghệ thuật và quản lý đội ngũ nghệ sỹ tham gia sự kiện (MC, Ca sĩ, người mẫu, PG…).

+ Truyền thông, PR

·        Tư vấn và lên ý tưởng cho sự kiện.

·        Giới thiệu, quảng bá thương hiệu, khuếch trương sản phẩm (họp báo, hội nghị khách hàng…).

·        Thiết kế, viết kịch bản, sản xuất chương trình.

·        Tư vấn và thực hiện truyền thông trực tuyến: mạng xã hội, quảng cáo trên website, SEO, Google Adwords…

·        Tư vấn và thực hiện chiến lược PR.

·        Thực hiện truyền thông truyền thống: Báo chí, Truyền hình, Trực quan đường phố (bandroll, phướn…)

+ Cung cấp thiết bị sự kiện

·        Nhà giàn không gian, nhà bạt  Singapore

·        Sân khấu, giàn không gian nhôm, inox

·        Màn LED, màn chiếu, máy chiếu, tivi LCD, LED

·        Dụng cụ Khởi công, Động thổ, Khai trương, Khánh thành.

·        Thiết bị tiệc lưu động.

+ Quảng cáo và In ấn.

VIET GREEN MEDIA& EVENT - Green EVENT, Green BUSINESS

Công ty tổ chức sự kiện GOLF chuyên nghiệp hàng đầu Châu Á

T: +84-4-36285414+8 | 4-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-989313339

E: vietgreenmedia@gmail.com  | info@tochuchoithao.com

W: www.tochuchoithao.com | www.tochuchoinghi.net | www.vietgreengolf.com | www.vietgolftours.com

BACK TO TOP